Politika privatnosti

GARANCIJA PRIVATNOSTI NAŠIH KORISNIKA
PAYROLL DOO
Kako veoma cenimo odnos koji imamo sa našim kupcima odlučili smo se za praksu odgovorne upotrebe i korišćenja ličnih informacija. Posvećujemo izuzetnu pažnju čuvanju Vaših ličnih podataka i postupamo u saglasnosti sa svim važećim državnim zakonima o privatnosti REPUBLIKE SRBIJE, SAD kao i našim internim standardima dobrog poslovanja.

IZJAVA O ZAŠTITI, PRIKUPLJANJU I KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA KORISNIKA
U ime PAYROLL DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni PAYROLL DOO i pridruženih kompanija odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

PAYROLL DOO i pridružene kompanije se pridržavaju sledećih principa pri prikupljanju, korišćenju, sigurnosti i deljenju ličnih podataka korisnika:

 • OBAVEŠTAVANJE - Kada Vam tražimo lične informacije, rećićemo Vam zašto su nam potrebne i kako ćemo ih koristiti.
 • MOGUĆNOST IZBORA - Kada Vas kontaktiramo za potrebe marketinga, obavestićemo Vas kako da uklonite Vaše podatke sa budućih marketinških kampanja.
 • SIGURNOST - Koristićemo primerene mere obezbeđenja da zaštitimo Vaše privatne podatke.
 • USTUPANJE - Kada delimo Vaše informacije sa drugim kompanijama koje pomažu u pružanju usluga, zahtevaćemo od njih da primenjuju sve važeće zakone u vezi privatnosti Vaših podataka

Svaki član PAYROLL DOO kompanije i/ili svaki internet portal objavljen od strane PAYROLL DOO ili njegovih kompanija može imati svoju posebnu politiku prvatnosti koju oni mogu modifikovati po potrebi, a u saglasnosti sa ovim principima.

KUPINANETU.RS POLITIKA PRIVATNOSTI
Sledeća politika privatnosti opisuje način korišćenja Vaših ličnih informacija koje poveravate 
KUPINANETU.RS web portalu. Kada nam saopštavate Vaše privatne informacije SLAŽETE SE, RAZUMETE I PRIHVATATE način korišćenja informacija opisanih u ovoj politici.

Ova politika privatnosti ne mora važiti za druge internet stranice dostupne preko KUPINANETU.RS. Naš web portal sadrži linkove ka drugim internet stranicama u vlasništvu trećih lica, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na portale trećih lica koje prikazuju KUPINANETU.RS zaštitni znak. Savetujemo Vas da pročitate politike privatnosti tih portala i upoznate se sa načinom na koji oni prikupljaju, koriste, ustupaju i obezbeđuju Vaše podatke.

SADRŽAJ:

Informacije koje prikupljamo
Korišćenje Vaših ličnih podataka
Lični podaci dostavljen
i KUPINANETU.RS od treće strane

Ustupanje Vaših podataka
Dopunjavanje Vaših podataka
Sigurnost Vaših podataka
Cookies, Clikstream tehnologija i usluga treć‡ih lica
Prikupljanje ličnih informacija dece
Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka
Promena politike privatnosti

Informacije koje prikupljamo

Kroz korišćenje KUPINANETU.RS portala možemo prikupiti sledeće Vaše lične podatke:

  • Kontakt informacije, uključujući ime i prezime, poštansku adresu, brojeve telefona, email adresu, podatke o kompanjiji i dodatne atribute koji ukazuju na prirodu Vašeg interesovanja za sadržajem KUPINANETU.RS portala
  • Podatke o porudžbini, informacije bitne za način plaćanja, fakturisanje i dostavu

Dok kupujete ili koristite naše servise, možemo od Vas tražiti da nam dostavite Vaše lične podatke. Na primer, kada:

  • Kupujete proizvode ili usluge
  • Kreirate Vaš nalog na KUPINANETU.RS web portalu
  • Ugovarate vreme isporuke
  • Učestvujete u nagradnim igrama, promocijama ili istraživanjima
  • Kontaktirate KUPINANETU.RS sa pitanjima ili upitima
  • Učestvujete u drugim aktivnostima sa ili preko KUPINANETU.RS web portala

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke koristimo u svrhe koje uključuju ali se ne ograničavaju samo na:

  • Ispunjenja zahteva za nabavkom proizvoda ili usluge
  • Praćenja i potvrde porudžbina
  • Dostave proizvoda
  • Davanja usluge pomoći kupcima
  • Vođenja nagradnih igara, promocija ili anketa
  • Sprovođenja istraživanja i analize
  • Slanja marketinških ponuda
  • Izvršavanja drugih poslovnih aktivnosti po potrebi

Lični podaci dostavljeni KUPINANETU.RS od treće strane

Podaci od/o prijateljima ili porodici
Ako nam dostavite informacije o drugima ili drugi nama dostave Vaše informacije, koristićemo te informacije isključivo za namenu za koje su one date. Primeri uključuju informaciju o prijateljevoj/prijateljičinoj dostavnoj adresi ili korišćenje opcije "Ukaži prijatelju/ci" u našim marketinskim email porukama.

Informacije od trećih lica
KUPINANETU.RS obezbeđjuje informacije o potrošačima od trećih lica u nameri unapređenja tačnosti naše korisničke baze podataka, boljeg razumevanja potreba naših korisnika i idetifikacije potencijalnih kupaca.

Ustupanje Vaših ličnih podataka

KUPINANETU.RS ne prodaje i/ili iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

- Može se nekada desiti da Vaši lični podaci budu dostupni drugim PAYROLL kompanijama. Ove kompanije mogu koristiti te informacije isključivo u svrhu ponude proizvoda i servisa koji Vas mogu zanimati. KUPINANETU.RS može ustupiti podatke određenim trećim licima kao što su naši agenti, uslužni radnici i drugi predstavnici koji deluju u naše ime i za određene svrhe. Na primer:

  • Popunjavanje porudžbina
  • Slanje marketinših obaveštenja
  • Dostava pošiljki
  • U svrhu knjgovodstvenih poslova
  • Sprovođenje istraživanja, analiza i anketa
  • Slanje regularne i email pošte u ime KUPINANETU.RS

Treća lica sa kojima sarađjujemo su ovlašćena da koriste Vaše podatke samo u svrhu obavljanja usluga za koje su angažovane. Oni su u obavezi da se povinuju pravilima naše politike privatnosti uključujući sve moguće mere sigurnosti Vaših ličnih podataka.

- Takođe, možemo ustupati grupne podatke sa trećim licima u svrhu analiza i istraživanja. Ti podaci ne sadrže ime, adresu ili bilo koju drugu prepoznatljivu informaciju pomoću koje bi mogli biti identifikovani
- U slučaju potrebe, možemo biti u obavezi da ustupimo Vaše lične podatke po zahtevu vazeće sudske naredbe, sudskog poziva, državne istrage ili u drugim zakonom obavezujućim situacijama. Zadržavamo pravo da obavestimo nadležne organe i agencije o svim aktivnostima za koje mi, po slobodnom uverenju, verujemo da su u suprotnošću sa zakonom.
- Možemo objaviti neke Vaše lične podatke kada verujemo da je ta informacija potrebna da bi se zastitila prava, imovina i sigurnost nas i drugih.
- Lične informacije se mogu preneti i u slučaju prodaje kompanije, udruživanja, preuzimanja ili po nekom sličnom događaju.

Dopunjavaje Vaših ličnih podataka

Za dopunjavanje i upravljanje Vašim ličnim podacima ste odgovorni Vi sami. To u svako doba možete uraditi preko opcije Moj nalog na KUPINANETU.RS web portalu. Zaržavamo samo pravo ispravljanja pravopisnih grešaka u Vašim ličnim podacima.
Trajno uklanjanje Vaših ličnih informacija je moguće samo na osnovu Vašeg pismenog zahteva koji možete poslati na dole navedene adrese. Posle brisanja Vaših podataka, ukoliko ste Već kupovali na našem web portalu informacije o transakciji, a sa njom i Vaši lični podaci, će biti čuvani izvestan period. Na to nas obavezuju pozitivni zakonski propisi država REPUBLIKE SRBIJE.

Sigurnost Vaših podataka

Kada kupujete na KUPINANETU.RS koristimo sve moguće mere sigurnosti u obezbeđivanju Vaših ličnih podataka koje su pod našom kontrolom i shodno tome ograničavamo pristup istim. KUPINANETU.RS ne može garantovati sigurnost i poverljivost bilo kojih informacija dobijenih od Vas putem email poruke. To radite na sopstveni rizik.

Politika SIGURNE KUPOVINE na KUPINANETU.RS
Radi zaštite Vaše internet transakcije na KUPINANETU.RS web portalu koristimo raznovrsne sigurnosne metode. KUPINANETU.RS koristi tehnologiju enkripcije preko SSL protokola za zaštitu Vaših ličnih podataka tokom prenosa istih između Vašeg računara i našeg servera. SSL protokol kriptuje informacije kao što su podaci koje nam dostavljate pri registraciji, formiranju porudžbine, plaćanju, jednom rečju sve Vaše lične podatke, cene, količine i vrste proizvoda koje ste poručili, načine dostave itd. Informacije koje nam prosleđujete preko SSL enkripcije nisu čitljivi od strane drugih korisnika interneta.

Politika ZAŠTITE POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI na KUPINANETU.RS. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Payment Gateway-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu, pa samim tim KUPINANETU.RS neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

Izbor lične lozinke na KUPINANETU.RS
Kada kreirate Vaš nalog na KUPINANETU.RS neophodno je da formirate lozinku. Da bi imali maksimalni nivo zaštite, potrebno je da sastavite od najmanje 6 a najviše od 30 karaktera, koristeći kombinaciju brojeva i slova. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje tajnosti Vaše lozinke i informacija na nalogu. Imate mogućnost da kupujete na KUPINANETU.RS web portalu bez kreiranja naloga, ali, potrebno je da svaki put unosite lične podatke kada se to od Vas zahteva.

Cookies, Clikstream tehnologija i usluge trećih lica

Cookie
Cookie ili kolačić je mali dokument koji internet stranica ili email poruka može da sačuva na Vašem pretraživaču, a onda i na hard disku Vašeg računara. KUPINANETU.RS web portal i email servisi koriste kolačiće u cilju kreiranja lakšeg i jednostavnjeg procesa kupovine. Kolačići simuliraju stalnu konekciju između Vašeg računara i našeg servera i dozvoljavaju nam da "zapamtimo" informacije o Vašim navikama i kretanju kroz KUPINANETU.RS web portal. Takođe, omogućavaju Vam da se krećete po nekim delovima web portala bez ponovne prijave. KUPINANETU.RS koristi alate drugih proizvođača da sačuva kolačiće na Vašem računaru a oni nisu sposobni da prikupe informacije koje su direktno povezane sa Vašom ličnošću.
Iako kolačići mogu sadržati jedinstvenu korisničku indetifikaciju, oni ne prikupljaju niti čuvaju podatke koji indetifikuju osobu. Ipak, na raspolagaju imate opciju da sačuvate podatke o prijavi (korisničko ime i lozinku) na KUPINANETU.RS u kolačiću tako da će te biti zapamćeni kada ponovo počnete korišćenje KUPINANETU.RS web portala. Ova opcija se nalazi na stranici za prijavu. Neiskusnim korisnicima računara i initerneta ne preporučujemo da je koriste. Možda nije lakše uvek unositi korisničko ime i lozinku ali je mnogo sigurnije.
Možete podesiti Vaš pretraživač da ne prima cookies. Tada, bez uključene opcije preuzimanja kolačića, nećete biti u mogućnosti da se prijavite, pregledate sadržaj ili kupujete na KUPINANETU.RS web portalu.

Clickstream tehnologija
KUPINANETU.RS automatski prikuplja clickstream informacije (informacije o sledljivosti klika mišem) kao što su URL adresa internet stranice koju ste posetili pre posete KUPINANETU.RS, koje strane ste posetili na našem web portalu, koji pretraživač koristite pri pregledanju naše stranice, koje ključne reči ste koristili u opciji "potraži" kao i druge informacije. Ovi anonimni clickstream podaci omogućavaju naše kupcima lakšu kupovinu i pomažu našem osoblju da bolje razume kako posetioci koriste KUPINANETU.RS web portal.

Usluge trećih lica
KUPINANETU.RS web portal koristi usluge trećih lica za postavljanje naših reklama širom interneta i za analiziranje internet protoka u naše ime. Oni mogu prikupljati anonimne informacije o Vašoj poseti KUPINANETU.RS portalu i Vašoj interakciji sa sadržajem naših oglasa. Ove kompanije mogu koristiti tehnologiju sličnu gore navedenoj a u cilju merenja efektivnosti oglasa i email poruka. Isto tako, oni mogu koristiti informacije o Vašim posetama našoj internet stranici da bi nam omogućili ciljanu reklamu za naše proizvode i usluge.
U ovom slučaju nijedna lična informacija koja Vas može indetifikovati nije ustupljena. Ovim servisima ustupamo samo anonimne informacije u grupnom obliku, sa ciljem analize i unapredjenja našeg web portala. Ako Vam je potrebno više informacija o ovim aktivnostima i vašem pravu da se ove informacije ne koriste od strane trećih lica u svrhu reklame posetite www.poverenik.org.rs

Prikupljanje ličnih informacija dece

Odlučni smo u zaštiti ličnih podataka dece. Lični podaci dece ispod 13 godina starosti se ne prikupljaju sa namerom ili sa našim znanjem.

Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka

Ukoliko smatrate da je Vaša privatnost i sigurnost zloupotrebljena od strane KUPINANETU.RS molimo Vas da što pre prijavite povredu vaših prava. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ove politike stojimo Vam na raspolaganju za detaljnija objašnjenja. Po prijemu Vašeg zahteva, odgovorićemo u roku od 5 radnih dana. Možete nas kontaktirati na jedan od sledećih načina:

Pozovite: +381 11 215.5469
Pošaljite email poruku na: privacy@payroll.rs
Pošaljite pismo na:
PAYROLL DOO
n/r: Briga o korisnicima/Privatnost
Požeška 83A, 11030 Beograd, SRBIJA

Promena politike privatnosti

Kako KUPINANETU.RS nastavlja da unapređuje usluge, proizvod i ponudu, ova politika je predmet promene. U slučaju promena ili dopuna politike privatnosti, na ovom mestu biće objavljena nova verzija, ili će biti prezentovana u drugom, Vama dostupnom obliku.
U slučaju da promenimo politiku upravljanja podacima i ovu politiku u takvoj meri da Vam to ne odgovara i da po Vašem mišljenju ugrožava Vaš integritet, imate mogućnost da NE prihvatite korišćenje ili prosleđivanje Vaših informacija u bilo koju svrhu.

**Poslednja revizija ovog dokumenta objavljena: 17.07.2015.

Top

Powered by Payroll Servers