Povraćaj robe

Dobrodošli na KUPINANETU.RS web portal. Pri korišćenju KUPINANETU.RS portala SAGLASNI STE DA PRIHVATATE I RAZUMETE POLITIKU POVRAĆAJA I REKLAMACIJA sa svim ograničenjima, uslovima i okolnostima koji se pojavljuju na ovoj internet prezentaciji.

Pri pominjanju KUPINANETU.RS misli se na PAYROLL DOO ili njegove ovlašćene predstavnike, ispostave i distributere.

Politika povraÄćja i reklamacija

Posvećujemo izuzetnu pažnju našim kupcima i trudimo se da u potpunosti poštujemo njihova prava kroz postupke i procedure koje su u saglasnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača REPUBLIKE SRBIJE, kao i našim internim standardima dobrog poslovanja.

Kupac ima pravo na reklamaciju i povraćaj robe i/ili sredstava u sluÄčajevima kod:

  • isporuke robe koja nije naručena
  • isporuke robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuke robe kojoj je ambalaža razbijena

Kupac je dužan da uputi žalbu KUPINANETU.RS usmeno (zvanjem Call Centra na broj telefona +381 11 2155 469 u Srbiji) ili pismeno (e-poštom na adresu: office@payroll.rs, tel./faksom ili preporučenom poštom) u roku od 7 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju da je roba dostavljena preko KUPINANETU.RS službe za dostavu, prilikom prezimanja robe se utvrđuju neispravnost i popunjava nalog za povraćaj ili reklamaciju.


KUPINANETU.RS je dužan da o žalbi Kupca odluči u roku od 8 dana od dana prijema žalbe i da o ishodu postupka po žalbi odmah obavesti Kupca, na neki od prethodno nabrojanih načina.

U slučaju da nedostatak na predmetnoj robi nije moguće otkloniti, Kupac ima pravo da zahteva isporuku iste robe bez nedostataka ili povraćaj novca. Povraćaj sredstava vrši se na način koji zavisi od načina kako je porudžbina plaćena.

Kupac je dužan da pošalje nazad predmetnu robu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja da je žalba Kupca uvažena, sa popunjenom povratnicom, i da u povratnici (odšampana na poleđini naloga za pakovanje) izričito naznaÄči da li želi zamenu predmetne robe ili povraćaj sredstava.

Ukoliko Kupac u roku iz prethodnog stava ne vrati predmetnu originalnu robu, KUPINANETU.RS zadržava pravo da Kupcu ne isporuči novu robu, odnosno, da ne izvrši povraćaj novca i troškova povraćaja robe. KUPINANETU.RS ne odgovara kupcu za bilo koju vrstu štete u ovom slučaju.

Izuzetak od postupanja po ovoj proceduri je moguće samo u slučaju kada:

  • roba je uništena (razbijena prilikom transporta/dostave)
  • ako je slanje robe u suprotnosti sa pravilima pošte ili dostavne službe

U slučaju da se Kupac opredelio za zamenu predmetne robe, KUPINANETU.RS je dužan da istu isporuči u najkraćem roku. U slučaju da je nemoguće isporučiti drugu robu, KUPINANETU.RS će nadoknaditi kupcu troškove povraćaja robe (ako postoje) i vrednost robe koju više nije u mogućnosti da isporuči. Ispravljen račun će biti dostavljen u odgovarajućem roku poštom na adresu naznačenoj prilikom poručivanja.

Top

Powered by Payroll Servers