Uslovi saradnje

Osnovna obaveštenja o uslovima kupovine:

Napravite korak napred u svom poslovanju:

kupujte lako, tačno i brzo

  • Plaćanje isključivo avansno i predhodno dostavljanje odgovarajuću dokumentaciju - PIB, PEPDV i identifikacijski podaci.
  • Minimalni iznos za kupovinu je 2.000,00 dinara
  • Vršimo besplatnu dostavu robe na teritoriji Beograda za porudžbine iznad 10.000,00 dinara.
  • Za područje i kupce na teritoriji Srbije, robu šaljemo brzom poštom o trošku kupca
  • Ukoliko, na Vaš zahtev, robu šaljemo hitno dostavnom službom - Vi plaćate troškove dostave.
  • Ako je potrebno, za dodatne informacije: enki.webs@gmail.com

Dobrodošli na KUPINANETU.RS web portal.

Pri korišćenju KUPINANETU.RS portala SAGLASNI STE DA PRIHVATATE I RAZUMETE USLOVE KORIŠĆENJA I POLITIKU PRIVATNOSTI sa svim ograničenjima, uslovima i okolnostima koji se pojavljuju na ovoj internet prezentaciji.

Pri pominjanju KUPINANETU.RS misli se na Dušica Jocić PR Enki Studio ili njegove ovlašćene predstavnike, ispostave i distributere.

KUPINANETU.RS zadržava pravo promene sopstvne internet stranice i svojih uslova korišćenja, pravnih obaveštenja i politike privatnosti u bilo koje vreme. Svaki put kada koristite KUPINANETU.RS web portal, preporučuje se da posetite i pregledate važeće uslove korišćenja, pravna obaveštenja i politiku privatnosti koji su vezani za Vašu transakciju i korišćenje ovog portala. Ako niste zadovoljni KUPINANETU.RS web stranicom, sadržajem ili uslovima korišćenja, pravnim obaveštenjma i politikom privatnosti, saglasni ste da je isključivo Vaše pravo da prestanete sa korišćenjem KUPINANETU.RS internet portala.

Neovlašćene izmene, predstavljanje kao druga osoba, korišćenje agenata/posrednika u kupovini ili obavljanje nezakonitih radnji na ovom portalu su zabranjeni.

Obeveštenja i ograničavanje odgovornosti
Specifikacije proizvoda/Boje
Greške u cenama i raspoloživosti proizvoda
Politika cena
Poreska politika
Plaćanje porudžbina
Korišćenje promocionalnih kodova
Provera porudžbine
Prihvatanje porudžbine/Potvrda
OgraniÄčavanje količina i/ili porudžbina
Dostava
Povraćaj / reklamacija artikala
Prestanak korišćenja

Obaveštenja i ograničavanje odgovornosti

Kada koristite KUPINANETU.RS web portal saglasni ste da ga koristite na sopstveni rizik. KUPINANETU.RS web portal je publikovan na osnovi "KAKO JESTE" i "KADA JE DOSTUPAN". Ni KUPINANETU.RS niti njegova vlasnička kompanija, saradnici, ekspoziture ili predstavnišva, niti bilo ko od njihovih službenika, direktora, zaposlenih, agenata, dizajnera, dobavljača, distributera, trgovaca, sponzora, ovlašćenih lica ili drugih (u daljem tekstu "Članovi") ne garantuju da će korišćenje KUPINANETU.RS web portala biti neometeno ili bez grešaka. Ni KUPINANETU.RS niti njegovi članovi ne garantuju za tačnost, integritet i kompletnost sadržaja predstavljenog na KUPINANETU.RS. Takođe, KUPINANETU.RS ne garantuje da je sadržaj internet stranica primeren ili da se može koristiti na lokacijama van USA ili SRBIJE. KUPINANETU.RS i članovi se izričito ograđuju od svih garancija, bilo prikazanih ili onih koje se podrazumevaju, sa izuzetkom garancije kvaliteta i vlasništva nad robom koja se nudi na prodaju. Nijedan verbalni ili pismeni savet ili informacija data od KUPINANETU.RS ili njegovih članova ne stvara garanciju.


Ni pod kakvim okolnostima KUPINANETU.RS i njegovi članovi se ne mogu smatrati odgovornim za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posrednu štetu nastalu Vašim korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja KUPINANETU.RS koja je rezultat grešaka, propusta, prekida, brisanja ili oštećenja dokumenata, virusa, zastoja u funkcionisanju ili prenosu podataka tj. bilo koje nemogućnosti upotrebe. Prethodna ograničenja odgovornosti su važeća u svakoj aktivnosti, bilo u ugovorima, sporovima ili bilo kojim drugim zahtevima, Čak iako je ovlašćeni zastupnik KUPINANETU.RS bio upoznat ili je mogao znati za mogućnost takve štete. Korisnik zvanično prihvata da se ovaj paragraf primenjuje na sav sadržaj, ponuđenu robu i usluge dostupne preko KUPINANETU.RS web portala. 

KUPINANETU.RS web portal ja namenjen pravnim licima.

Specifikacije proizvoda/Boje

KUPINANETU.RS će pokušati da prikaže slike proizvoda što verodostojnije. Ipak, ne možemo garantovati da će boje koje vidite odgovarati bojama proizvoda, jer boje delom zavise od vrste i kvaliteta monitora koji koristite. KUPINANETU.RS će se truditi da u što većoj meri obezbedi fabričke specifikacije proizvoda kao i mišljenja korisnika o ponuđenim artiklima.

Greške u cenama i raspoloživosti proizvoda

Greške u cenama i raspoloživosti artikala će biti otklonjene kada se otkriju. KUPINANETU.RS zadržava pravo da otkaže svaku ponudu i ispravi svaku grešku, neispravnost ili propust uljučujući i greške u vezi porudžbine, sem u slučaju da je je porudžbina potvrđena na naš zahtev sa Vaše strane i da je nakon toga sa Vaše platne kartice skinut novac (odnosno da ste već platili artikle na neki drugi raspoloživ način). Ako niste u potpunosti zadovoljni isporučenim proizvodima, možete ih vratiti u skladu sa pravilima o vraćanju robe KUPINANETU.RS web portala.

Politika cena

Cene proizvoda i usluga su podložne promeni bez najave. Cene koje vide korisnici su VELEPRODAJNE, BEZ ZARAČUNATOG PDV-a. Osnovne cene na KUPINANETU.RS su izražene u RSD. Preračunavanje u odgovarajuće vrednosti za druge valute dostupne na portalu se vrši na osnovu trenutne kursne liste Yahoo Finance. Cene za porudžbine potvrđene od strane KUPINANETU.RS i plaćene  su garantovane.

Poreska politika

KUPINANETU.RS obračunava i uplaćuje porez na prodate proizvode po važećim zakonima Republike SRBIJE.

Plaćanje porudžbina

Vašu porudžbinu možete platiti:

  • Uplatom na naš dinarski račun po predračunu (TT) - samo za korisnike iz Srbije
  • KUPINANETU.RS elektronskim promocionalnim kodovima

Korišćenje promocionalnih kodova

Digitalne promocione kodove emituje isključivo KUPINANETU.RS u skladu sa našom politikom prodaje. Posedovanjem validnog digitalnog promocionalnog koda ostvarujete mogućnost dodatnog popusta ili besplatne kupovine bilo kog i/ili određenog proizvoda raspoloživog na KUPINANETU.RS portalu. Isporučuju se isključivo putem e-mail poruke registrovanim ili drugim potencijalnim korisnicima KUPINANETU.RS web portala. Za razliku od kreditnih ili debitnih kartica, sredstva koja se nalaze na promocionalnom kodu se zaračunavaju u trenutku formiranja porudžbine. Promocionalni kod možete iskoristiti samo u jednoj transakciji bez obzira da li popust ostvaren njegovim korišćenjem prelazi ukupan iznos porudžbine. Eventualni višak sredstava ostvaren pri korišćenju promocionalnog koda za porudžbinu NE podleže politici vraćanja sredstava. Takođe, u slučaju sniženja cene proizvoda ispod vrednosti promocionalnog koda, višak sredstava Vam neće biti refundiran. Promocionalni kodovi se moraju iskoristiti do objavljenog roka upotrebe i/ili do prodaje ukupne količine proizvoda namenjenih prodaji na popustu. Promocionalni kodovi se ne mogu zameniti u sluÄčaju da su izgubljeni, ukradeni, izbrisani ili ako Vi otkažete ili vratite svoju porudžbinu.

Provera porudžbine

Kada poručite artikle koristeći našu korpu, proverićemo telefonom informacije koje ste nam dali i to prvenstveno izabranu vrstu plaćanja i adresu dostave. Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu i/ili da ograničimo količinu bilo kog proizvoda u porudžbini bez objašnjenja. Ako je Vaša porudžbina odbijena, pokušaćemo da Vas kontaktiramo putem e-mail poruke na adresu koju ste uneli pri registraciji. U slučaju odbijanja porudžbine, sa Vaše platne kartice neće biti skinuta sredstva. Ako je to greškom ipak urađeno, sredstava će Vam biti odmah vraćena. Od poslovne politike Vaše banke zavisi kada će vraćena sredstva stići na Vaš račun.

Prihvatanje porudžbine/Potvrda

Slanje i prijem elektronske potvrde porudžbine na Vašu e-mail adresu ne podrazumeva naše prihvatanje porudžbine, niti podrazumeva našu konačnu ponudu. KUPINANETU.RS zadržava pravo da u bilo koje vreme posle elektronske potvrde Vaše porudžbine prihvati ili odbije porudčbinu iz bilo kog razloga, sem ukoliko ista nije telefonom verifikovana i legalno plaćena.

Ograničavanje količina i/ili porudžbina

KUPINANETU.RS može, po svom nahođenju da ograniči ili odbije da isporuči naručene koliÄčine proizvoda kupljene za ličnu upotrebu ili za preduzeće u delu ili po kompletnoj porudžbini. KUPINANETU.RS takođe zadržava pravo da odbije bilo koju Vašu porudžbinu. Te restrikcije mogu uključiti porudžbine preko istog KUPINANETU.RS naloga, sa iste platne kartice, PayPal naloga ili bankovnog računa, porudžbine koje ne koriste istu adresu za slanje računa i kupljenih proizvoda ili od istog preduzeća. U slučaju da unesemo promene u porudžbinu, kontaktiraćemo Vas direktno na neki od telefona koje ste uneli prilikom registracije.

Dostava

Svi proizvodi i porudžbine naručene preko KUPINANETU.RS su uslovljene dostupnošću proizvoda i biće dostavljene po našoj politici dostave. Uz porudžbinu dobijate račun za kupljene proizvode u skladu sa zakonom Republike SRBIJE. Za isporuke u REPUBLICI SRBIJI maksimalan rok dostave je sedam (7) dana od dana kad ste dobili obaveštenje da je porudžbina poslata na Vašu adresu. Ako u tom roku ne dobijete proizvode u obavezi ste da nam dostavite obaveštenje o izgubljenoj robi.

Povraćaj / reklamacija artikala

Sve transakcije preko KUPINANETU.RS web portala podležu KUPINANETU.RS politici povraćaja.

Prestanak korišćenja

KUPINANETU.RS može u bilo koje vreme, po svom pravu i potrebi deaktivirati Vaš nalog ili Vam ograničiti pristup i korišćenje KUPINANETU.RS web portala. Smatrate se lično odgovornim za sve porudžbine napravljene pre uskraćivanja prava na korišćenje. KUPINANETU.RS zadržava pravo da promeni, suspenduje ili prekine pristup nekim ili svim sadržajima KUPINANETU.RS web portala u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

**Poslednja revizija ovog dokumenta objavljena: 25.05.2017.

Top

Powered by Payroll Servers