Usluge

Radili smo u različitim tehnologijama i industrijama. Pozdravljamo izazov, dajte nam svoju ideju i zajedno ćemo doći do savršenog rešenja. Imate komade slagalice, zajedno ćemo izgraditi bolju kompaniju.

1. Statična izrada veb stranica

2. Dinamična veb lokacija koja pravi sajtove sa bazama podataka (napredni sajtovi sa kojima možete lako upravljati sadržajem na veb lokaciji u realnom vremenu sasvim lako, preko kontrolne table)

3. Izrada veb prodavnica (potpuno automatizovane veb prodavnice koje upravljaju listovima, automatski prave i šalju ponude, izdaju naloge za isporuku i račune...)

4. Rangiranje veb stranica - OPTIMIZACIJA
Radili smo u različitim tehnologijama i industrijama. Pozdravljamo izazov, dajte nam svoju ideju i zajedno ćemo doći do savršenog rješenja. Imate komade slagalice, zajedno ćemo izgraditi bolju kompaniju! 1. Statičko izrada veb stranica (pravljenje veb stranice zasnovane na HTML, CSS, JS) 2. Dinamička veb lokacija koja pravi CMS sajtove sa bazama podataka: Joomla, VordPress, PHP, CSS, JS, MiSKL (napredni sajtovi sa kojima možete lako upravljati sadržajem na veb lokaciji u realnom vremenu na Sasvim lako, preko kontrolne table i okruženja sličnog VORD-u). 3. Izrada veb prodavnica Presta Shop, Magento, Open Cart (potpuno automatizovane veb prodavnice koje upravljaju listovima, automatski prave i šalju ponude, izdaju naloge za isporuku i račune, ...) 4. Rangiranje veb stranica - OPTIMIZACIJA
Radili smo u različitim tehnologijama i industrijama. Pozdravljamo izazov, dajte nam svoju ideju i zajedno ćemo doći do savršenog rješenja. Imate komade slagalice, zajedno ćemo izgraditi bolju kompaniju! 1. Statičko izrada veb stranica (pravljenje veb stranice zasnovane na HTML, CSS, JS) 2. Dinamička veb lokacija koja pravi CMS sajtove sa bazama podataka: Joomla, VordPress, PHP, CSS, JS, MiSKL (napredni sajtovi sa kojima možete lako upravljati sadržajem na veb lokaciji u realnom vremenu na Sasvim lako, preko kontrolne table i okruženja sličnog VORD-u). 3. Izrada veb prodavnica Presta Shop, Magento, Open Cart (potpuno automatizovane veb prodavnice koje upravljaju listovima, automatski prave i šalju ponude, izdaju naloge za isporuku i račune, ...) 4. Rangiranje veb stranica - OPTIMIZACIJA
Top

Powered by Payroll Servers